سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سیرت
نوشته شده در تاریخ جمعه 91 بهمن 6 توسط جوشش | نظر

موضوع: دارایى حضرت امام خمینى «1» مخاطب: دیوان عالى کشور
نام: روح الله- نام خانوادگى: مصطفوى معروف به خمینى- شماره شناسنامه 2744- محل صدور: خمین- سِمَت: روحانى.

1ـ دارایی غیر منقول (با ذکر مشخصات):

1ـ یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم، محل? باغ قلعه که معروف است.

2ـ قطعه زمینی است ارث پدری است و به حسب اطلاع حضرت آقای پسندیده مشاع است بین اینجانب و معظمٌ له و ورث? مرحوم اخوی (آقای هندی) که اجار? سهمی? اینجانب از قرار اطلاع آقای اخوی، سالی چهار هزار ریال است که داده نمیشود.[1]

2ـ دارایی منقول اعم از نقدی، موجودی یا سپرد? بانکی، سهام و اموال غیرمنقول دیگر با ذکر قیمت تقریبی:

1ـ وجه مختصری است در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.

2ـ اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، مِلک همسرم میباشد. دو قطعه قالی در منزل است، داده اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم، و مال اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند.

چند جلد کتاب، بقی? کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمیدانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمیدانم، ولی قدر قابلی نیست، اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است مِلک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.

3ـ کلی? وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه میباشد و مِلک اینجانب نیست، و ورث? اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده ام.

تاریخ 24 دی ماه 1359
7ربیع الاول 1401

روح اللّه الموسوی 
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.