سفارش تبلیغ
صبا ویژن
سیرت

سلام، آشنای من برادرم خوش آمدی                 نجیب و زخم خورده ام، دلاورم خوش آمدی

چراسکوت کرده ای؟سخن بگو چگونه ای              چه باحیا نشسته ای تودر برم، خوش آمدی

شنیده ام سفر کمی دراز و راه دور بوده است       :سفربخیر: سرفراز بی سرم خوش آمدی

برایم ازخودت بگو، هنوز می شناسمت                 اگرچه پرشکسته ای ، کبوترم خوش آمدی

چه خوب شد که آمدی، دلم عجب گرفته بود          چه بوی عطرمیدهی، معطرم خوش آمدی

قدم تورنجه کرده ای... مراخجل نموده ای              به باغ زردبی کسی، صنوبرم خوش آمدی

تواز سفر رسیده ای مسافری وخسته ای              بخواب روی دوش ما... برادرم خوش آمدی

طبقه بندی: کبوترم خوش آمدی
مرجع دریافت ابزار و قالب وبلاگ
.:
By Ashoora.ir & Blog Skin :.